آزمایشات تشخیصی کرونا ویروس (Covid-19)

آزمایشات تشخیصی کرونا ویروس (Covid-19)

1399/09/11 متن کامل
مروری بر آزمایش LDH

مروری بر آزمایش LDH

1398/03/08 متن کامل
آزمایش خون می تواند بیماری قلبی عروقی را پیش بینی کند.

آزمایش خون می تواند بیماری قلبی عروقی را پیش بینی کند.

1398/03/02 متن کامل
اول شهریور ، روز پزشک

اول شهریور ، روز پزشک

1398/02/22 متن کامل
راه اندازی دستگاه سل کانتر Celltac G

راه اندازی دستگاه سل کانتر Celltac G

1398/02/07 متن کامل
نارسایی قلبی؛ علائم و عوارض نارسایی قلبی

نارسایی قلبی؛ علائم و عوارض نارسایی قلبی

1397/12/05 متن کامل