تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری

تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری

1397/12/04 متن کامل
آزمایش SGOT - AST

آزمایش SGOT - AST

1397/10/26 متن کامل
تفسیر آزمایش PT (زمان پروترومبین)

تفسیر آزمایش PT (زمان پروترومبین)

1397/10/23 متن کامل
 آزمایش پروتئین ادرار ۲۴ ساعته و تشخیص بیماری های کلیوی

آزمایش پروتئین ادرار ۲۴ ساعته و تشخیص بیماری های کلیوی

1397/10/22 متن کامل
سندرم پلی کیستیک تخمدان یا PCOS

سندرم پلی کیستیک تخمدان یا PCOS

1397/08/20 متن کامل
از کجا بفهمیم چربی خونمان بالاست؟

از کجا بفهمیم چربی خونمان بالاست؟

1397/08/12 متن کامل