راه اندازی دستگاه سل کانتر Celltac G

راه اندازی دستگاه سل کانتر Celltac G

1398/02/07
عنوان :

به روز رسانی دستگاه سل کانتر Celltac F  با مدل Celltac G 


آزمایشگاه فاضل جهت ارتقاء سطح کیفی بخش هماتولوژی عصر کار خود دستگاه جدید سل کانتر شرکت Nikhon kohden مدل Celltac G را جایگزین مدل قدیمی تر آن نمود.