مروری بر آزمایش LDH

مروری بر آزمایش LDH

1398/03/08 متن کامل
آزمایش خون می تواند بیماری قلبی عروقی را پیش بینی کند.

آزمایش خون می تواند بیماری قلبی عروقی را پیش بینی کند.

1398/03/02 متن کامل
نارسایی قلبی؛ علائم و عوارض نارسایی قلبی

نارسایی قلبی؛ علائم و عوارض نارسایی قلبی

1397/12/05 متن کامل
تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری

تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری

1397/12/04 متن کامل
آزمایش SGOT - AST

آزمایش SGOT - AST

1397/10/26 متن کامل
تفسیر آزمایش PT (زمان پروترومبین)

تفسیر آزمایش PT (زمان پروترومبین)

1397/10/23 متن کامل