آنالیز ادرار و اسپرم


 بخش تخصصی تشخیص مولکولی و ویروس شناسی:

 • عملکرد بخش تجزیه ادرار بررسی مشخصات ماکروسکپی و میکروسکپی ادرار جهت تشخیص بیماری های کلیه و مجاری ادرار می باشد ، این بخش توسط پرسنل آزموده و با تجربه آزمایشگاه اداره می گردد .   
 • در این بخش آنالیز ماکروسکپی و میکروسکپی ادرار به وسیله تجهیزات زیر  به صورت  کاملا اتوماتیک انجام  میگردد:
 
 •  Dirui FUS1008 &H800 اتو آنالیزر ادرار
 • Dirui H500 نوار ریدر 
 
 • در بخش آنالیز اسپرم ، مایع منی از لحاظ ظاهری و میکروسکپی با تجهیزات زیر که به صورت اتوکالیبر می باشند مورد ارزیابی قرار می گیرد  .
 • SQA IIC-P اسپرموگرام
 •  Qwik Check Gold اسپرموگرام-
 

کارشناس ها:

 • فاطمه حسین پور
 • مهسا جباری
 • احمد آستانه

تلفن تماس:

 • داخلی بخش تشخیصی: 26

موقعیت:

 • فاز سوم آزمایشگاه - طبقه اول