بیوشیمی عمومی و تخصصی


بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی:

 
  • بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی به عنوان یکی از مجهزترین بخش های آزمایشگاه تشخیص پزشکی فاضل محسوب می شود. در این بخش آزمایش های آزمایشات توسط پرسنل مجرب همراه با اجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و خارجی انجام می گردد.
  •  
  •  این بخش مجهز به تجهیزات زیر می باشد که بصورت دوره ای مورد ارزیابی و کالیبراسیون قرار می گیرند:

-اتوآنالیزر Hitach 917
-اتوآنالیزر Olympus AU640
-اتوآنالیزر Cobas Integra 400 plus
-آنالیزر مراقبت های ویژه Gem Premier 3000
-الکترولیت آنالیزر Prolyt
-الکترولیت آنالیزر Convergeys
-بیلی روبین متر ERMA
-فتومتر Mindray BA-88
-اسپکتوفتومتر Jenvay 6300


 

 

 

 
 

متخصصین:

  • دکتر مهرداد فاضلی منش

کارشناس ها:

  • محبوبه عبدالمالکی
  • راحیل کتیرازن
  • پریسا حسینی


تلفن تماس:

  • داخلی بخش تشخیصی: 20
  • داخلی مسئول فنی: 11
موقعیت: 
  • فاز 2 آزمایشگاه - طبقه اول