خون شناسی و انعقاد


بخش خون شناسی و انعقاد:

  • در این بخش سلامت بیماران از نظر بیماری هایی چون سرطان های خون ، کم خونی ، برخی اختلالات آنزیمی و مشکلات انعقادی و ... توسط پرسنل مجرب و با تجربه انجام می گیرد.
  • در بخش هماتولوژی آزمایشات توسط تجهیزات بروز و منطبق بر الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت انجام می پذیرد.
  • این بخش مجهز به تجهیزات زیر می باشد که به صورت دوره ای مورد ارزیابی و کالیبراسیون قرار می گیرند:

 - شمارش گر سلولی Sysmex Nx1000
 - شمارش گر سلولی Celltac G
 -کواگلومتر Stago ST4
 - اسلاید استینر Aerospray Pro
 - سدیمان ریدر SEDY40
 - سدیمان ریدر Electa lab
 

کارشناس ها:

  • مجید ترکان
  • بهناز پیهانی
  • سید حمید حسینی

 تلفن تماس:


  • داخلی بخش شیفت صبح :21
  • داخلی بخش شیفت عصر : 22
  • خط مستقیم : 32227330 - 081
موقعیت: 
  • فاز 2 آزمایشگاه - طبقه اول