میکروب‌ شناسی و قارچ شناسی


بخش میکروب شناسی:

 • عملکرد اصلی بخش میکروب شناسی و قارچ پزشکی ، کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها  برای بیماری های عفونی می باشد.
 • در واحد باکتری شناسی، شناسایی و  جداسازی باکتری های هوازی و بی‌هوازی مهم از نظر پزشکی به واسطه تجهیزات زیر و بر اساس CLSI  انجام می گیرد :

 • Auto Anibiogram Vitek
 • Auto Caltur Rapid HB&L
 • Antibiograf  شرکت کارما طب 
 • در واحد انگل شناسی، نمونه های بالینی به ویژه Stool (مدفوع) به منظور بررسی و تشخیص انواع تک یاخته ها مورد بررسی قرار می گیرد

 • در واحد قارچ شناسی، علاوه بر انجام آزمايش‌های مستقيم بر روی نمونه های بدست آمده از قسمت های مختلف بدن همچون پوست، مو و زخم، به در خواست پزشک کشت، جداسازی و بررسی کلنی های حاصل از آنها نيز انجام می‌گردد.
 • مطابق ساير بخش‌هاي اين آزمايشگاه برای بخش ميكرو‌ب شناسی و انگل شناسی ، برنامه كنترل كيفی جامع براساس الزامات مرجع سلامت و ساير استانداردهای آزمايشگاهي معتبر تهيه و تدوين شده است که به شكل منسجم، زیر نظر مسئول كنترل كيفي آزمایشگاه ، توسط مسئول بخش ها اجرا می گردد.
 

کارشناس ها:

 • زهرا یزدی
 • احمد آستانه
 • شیرخدا مهدیانتلفن تماس:

 • داخلی بخش تشخیصی: 26
موقعیت: 
 • فاز سوم - طیقه اول