هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی


 بخش هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی:

   هورمونها پیام رسانهای شیمیایی هستند که مستقیما در خون ترشح می شوند و جریان خون، آن ها را برای انجام وظایف خود به اندام ها و
بافت های بدن می رساند.
انواع مختلفی از هورمون ها وجود دارند که بر جنبه های مختلف عملکرد و فرایندهای بدن تأثیر می گذارند. برخی از این موارد عبارتند از:
 • رشد بدن 
 • متابولیسم مواد غذایی 
 • عملکرد جنسی و رشد و سلامت باروری 
 • خلق و خوی فرد 
 • حفظ دمای بدن و تشنگی
هورمون ها از غدد درون ریز بدن ترشح می شوند.غدد بدون مجرا هستند ، بنابراین مستقیما در جریان خون ترشح می شوند.
در واحد هورمون شناسی، سلامت غدد و اعضا مختلف بدن با اندازه گیری هورمون های مترشحه از اندام های داخلی بدن از جمله هورمون
های تیروئیدی، پاراتیروئیدی، فوق کلیوی، جنسی، همچنین تومور مارکرها و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرند. هم چنین جهت تعیین احتمال
خطر ابتلا جنین به ناهنجاری های کرومو زومی در دوران بارداری ، آزمایش های غربالگری سلامت جنین با استفاده از تجهیزات به روز و نرم
افزار مورد تایید اداره کل مرجع سلامت انجام می گردد.
هدف ما در این بخش ، انجام آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بالاترین اطمینان از نتایج بدست آمده و در سریع ترین زمان
ممکن می باشد. به همین منظور کوشش شده است تا با بهره گیری از دانش تئوری و تجربی کادر مجرب و همچنین استفاده از دستگاه های
تمام اتوماتیک عوامل مداخله گر از جمله خطاهای اپراتوری کاهش و دقت و صحت آزمایش ها افزایش یابد.
تمامی آزمایش های این بخش، توسط کارشناسان و تحت نظر مستقیم مسئول فنی، با پشتیبانی مجموعه کنترل کیفی و تیم تحقیق و توسعه
آزمایشگاه انجام می شود
هدف ما در این بخش ، انجام آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بالاترین اطمینان از نتایج بدست آمده و در سریع ترین زمان
ممکن می باشد. به همین منظور کوشش شده است تا با بهره گیری از دانش تئوری و تجربی کادر مجرب و همچنین استفاده از دستگاه های
تمام اتوماتیک عوامل مداخله گر از جمله خطاهای اپراتوری کاهش و دقت و صحت آزمایش ها افزایش یابد.
تمامی آزمایش های این بخش، توسط کارشناسان و تحت نظر مستقیم مسئول فنی، با پشتیبانی مجموعه کنترل کیفی و تیم تحقیق و توسعه
آزمایشگاه انجام می شود.           

 •  

کارشناس ها:

 • معصومه چهاردولی
 • سعیده ترابی
 • ملیکا بهرامی
 • مهدی خانقلی

تلفن تماس:

 • داخلی بخش تشخیصی:   29 و 28

موقعیت:

 • طبقه دوم - فاز سه