هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی


 بخش هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی:

 • در بخش هورمون شناسی، سلامت غدد و اعضا مختلف بدن با اندازه گیری هورمون های مترشحه از اندام های داخلی بدن از جمله هورمون های تیروئیدی، پاراتیروئیدی، فوق کلیوی، جنسی، همچنین تومور مارکرها و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرند. هم چنین جهت تعیین احتمال خطر ابتلا جنین به ناهنجاری های کروموزومی در دوران بارداری ، آزمایش های غربالگری سلامت جنین با استفاده از تجهیزات به روز و نرم افزار مورد تایید اداره کل مرجع سلامت انجام می گردد.
 • در واحد ایمونولوژی و سرولوژی، آزمایش های تشخیصی مانند بررسی عفونت های باکتریایی، ویروسی، مایکوپلاسما، انگلی، کمبود کمپلمان، گاماپاتی های مونوكلونال، پلی كلونال و كمبود ايمونوگلوبولین ها و ... انجام می گیرد .
   
 • در این بخش ها آزمایشات به روش های ایمنوفلورسنت ، الکتروکمیلومینانس ، الیزا توسط پرسنل مجرب و با تجربه انجام میشود.
 •  این بخش مجهز به تجهیزات زیر می باشد  که بصورت دوره ای مورد ارزیابی و کالیبراسیون قرار می گیرد:
 •  
 • -کمیلومینانس LIAISON
 • -کمیلومینانس Cobas e411
 • -الیزا اتوماتیک Alegria
 • -الیزا اتوماتیک Dynex D2
 • -ایمنوفلورسنت Vidas PC
 • -الیزا ریدر Expert 96
 • -الیزا واشر Tecan
 • -شیکر انکوبه الیزا HL60
 • -سانتریفوژ دور بالا Hittich S20
 
                                

 •  

کارشناس ها:

 • معصومه چهاردولی
 • سعیده ترابی
 • پریسا حسینی
 • میثم ابوترابی

تلفن تماس:

 • داخلی بخش تشخیصی: 28

موقعیت:

 • طبقه دوم - فاز سه