پذیرش و جوابدهی


بخش پذیرش و جوابدهی:

بخش پذیرش و جوابدهی از جمله بخش های مهم آزمایشگاه است که در ارتباط مستقیم با مراجعین محترم است. همکاران ما در بدو ورود
شما عزیزان کلیه امور مربوط به امور پذیرش از جمله تعیین هویت اشخاص،ثبت مشخصات و ثبت آزمایشات درخواستی را به انجام می رسانند.
همچنین در این بخش، به منظور سهولت شما مراجعه کنندگان محترم و همچنین کاهش خطاهای رایج در نمونه گیری، پرسنل پذیرش
دستورالعمل های لازم جهت انجام آزمایشات ر ا در اختیار شما شما قرار داده و راهنمایی های لازم را انجام می دهند .همچنین به منظور
سهولت دسترسی شما عزیزان شرایط انجام آزمایشات مختلف بر روی سایت قرار داده شده است.
در بخش جوابدهی، پس از انجام آزمایشات و تعیین هویت فرد دریافت کننده جواب،نتایج آزمایشات تحویل فرد درخواست کننده
میشود.همچنین آزمایشگاه فاضل جهت صرفه جویی در وقت شما عزیزان سیستم جوابدهی آنلاین را در نظر گرفته است که شما مراجعین
محترم با مراجعه به سایت میتوانید جواب آزمایشات خود را دریافت کنید.


 

اپراتورهای بخش:

صبح کار عصر کار
 • مریم حبیبی
 • شیما یزدانی
 • راحیل زنداسرار
 • فریبا فتاحی
 • سیما حبیبی
 • فرشته احمدی
 • مستوره زهره وندی
 • سبحان صادقی
 • پروین شاهسوند
 • مرضیه فارسی
 • ساحل سعدی
 • زینب جعفریان
 • عاطفه شیرزادی


 
 • مریم فارسی
 


تلفن تماس:

 • داخلی بخش تشخیصی: 9 ، 23
 • تلفن مستقیم : 32227337

موقعیت: 
 • فاز اول - طبقه زیر زمین